Ăngten phát wifi trong nhà. Model: TL-ANT2408CL

Nhà sản xuất TP-Link - Trung Quôc

- Rất dễ thiết lập, không yêu cầu phần mềm
- Ăngten đẳng hướng 8dBi làm tăng cường độ tín hiệu lên mức cao hơn
- Kết nối RP-SMA Female, làm việc với các thiết bị kết nối RP-SMA Male