Bộ chia tín hiệu cân bằng tải băng thông rộng. Model: TL-R480T+

Nhà sản xuất TP-Link - Trung Quôc

- Được trang bị tới 4 cổng WAN với chức năng cân bằng tải tiên tiến đảm bảo hoạt động ở băng thông tối đa và có khả năng sao lưu.
- Cổng thông tin xác thực cho phép quản lý mạng hiệu quả
- Khống chế tài nguyên băng thông cho các khách hàng cụ thể dựa vào môi trường ứng dụng riêng của họ.