Bộ chia tín hiệu thông minh dễ dàng 24 cổng Gigabit (vỏ sắt). Model: TL-SG1024DE

Nhà sản xuất TP-Link - Trung Quôc

- 24 cổng tốc độ 10/100/1000Mbps.
- Cung cấp chức năng kiểm tra mạng, quản lý ưu tiên đường truyền và chức năng VLAN.
- Công nghệ sáng tạo năng lượng hiệu quả giúp tiết kiệm năng lượng đến 40%.
- Thiết lập mạng đơn giản, chỉ cắm và sử dụng.
- Trình tiện ích thông minh giúp quản lý bộ switches dễ dàng