Bộ phát Wi-Fi gắn trần. Model: LAPAC1200C

Nhà sản xuất LinkSys - Hoa Kỳ

- Tích hợp tích năng cấp nguồn qua cáp mạng LAN (Power over Ethernet - PoE) mà không cần nguồn điện.
- Cổng thông tin đăng nhập Hotspot (Captive Portal).
- Hệ thống quản lý nhóm Access point (Clustering)
- Ăng ten công suất cao tăng cường vùng phủ sóng. Hỗ trợ VLAN, IPv6 
- Key Selling Point: SSID-VLAN mapping, hotspot; PoE+, band steering