Bộ phát Wi-Fi gắn trần. Model: LAPN600

Nhà sản xuất LinkSys - Hoa Kỳ

- Bảo mật và mã hóa dữ liệu qua WPA, WPA2
- Hỗ trợ VLAN, IPv6. 
- Tích hợp tích năng cấp nguồn qua cáp mạng LAN mà không cần nguồn điện. 
- Ăng ten công suất cao tăng cường vùng phủ sóng. 
- Key Selling Point: SSID-VLAN mapping, PoE+, hotspot