Bộ phát Wi-Fi. Model: E1700

Nhà sản xuất LinkSys - Hoa Kỳ

- Bộ phát WiFi tốc độ 300Mbps. 
- 2 ăng ten rời công suất cao. 4 cổng Gigabit 1000Mbps. 
- 2 ăng ten rời giúp gia tăng luồng thu phát sóng