Bộ phát Wi-Fi. Model: E1200

Nhà sản xuất LinkSys - Hoa Kỳ

- Tốc độ truyền tải lên tới 300Mbps. 
- 2 Ăng ten ngầm, 4 cổng LAN