Bộ phát wifi gắn trần. Model: EAP 110

Nhà sản xuất TP-Link - Trung Quôc

- EAP điều khiển Phần mềm cho phép người quản trị dễ dàng quản lý hàng trăm EAPs
- Hỗ trợ PoE thụ động để cài đặt thuận tiện đến 100meters
- Gắn trần thiết kế với khung xe làm cho nó dễ dàng để triển khai trên một bức tường hoặc trần nhà
- Cổng khóa cung cấp một phương pháp thuận tiện xác thực cho khách Wi-Fi
- Multi-SSID chia nhiều mạng không dây cho người dùng khác nhau
- Lớp doanh nghiệp Wi-Fi an ninh giúp đỡ để giảm mối đe dọa an ninh mạng.