Cân kỹ thuật. Model: AV212C

Nhà sản xuất Ohaus - Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

- Khả năng cân tối đa: 210g

- Độ chính xác: 10-2

- Độ lặp lại: 0.01g

- Độ tuyến tính: ±0.02g

- Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, cara, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan

- Nguồn điện: 220-240VAC, 50/60Hz

- Chuẩn cân: chuẩn trong tự động

- Thời gian ổn định cân: 1.5-3giây

- Nhiệt độ và độ ẩm môi trường hoạt động: 10-300C/<80%

- Kích thước đĩa cân: Æ12cm

- Kích thước tổng thể: 19.3x7.2x25.4cm

- Khối lượng cân: 2.6kg

Cung cấp bao gồm: 

- Adapter 

- Sách hướng dẫn sử dụng