Cân phân tích. Model: AV4102C

Nhà sản xuất Ohaus - Trung Quốc

Thông số kỹ thuật: 

- Khả năng cån tối đa: 4100g

- Độ chính xác:0,001 g

- Độ lặp lại: 0.01g

- Độ tuyến tính: ±0.02g

- Đơn vị cån: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, cara, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan

- Nguồn điện: 220-240VAC, 50/60Hz

Chuẩn cån: chuẩn trong tự động

- Thời gian ổn định cån: 1.5-3giåy

- Nhiệt độ và độ ẩm môi trường hoạt động: 10-300C/<80%

- Kích thước đĩa cån: Æ12cm

- Kích thước tổng thể: 19.3x7.2x25.4cm

- Khối lượng cån: 2.6kg

Cån bao gồm: adapter AC, sách hướng dẫn sử dụng.