Cân phân tích. Model: PA2102C

Nhà sản xuất Ohaus - Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

- Khả năng cân tối đa: 2100g

- Độ chính xác: 10-2g

- Độ lặp lại: 0.01g

- Độ tuyến tính: ±0.01g

- Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, cara, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan

- Nguồn điện: 100-120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz

- Thời gian ổn định: 3giây

- Chuẩn cân: Tự động

- Kích thước đĩa cân: Æ18cm

- Kích thước tổng thể: 19.6x9.2x32.7cm

- Khối lượng cân: 3.3kg