Cân kỹ thuật điện tử hiện số. Model: PA512

Nhà sản xuất Ohaus - Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

- Khả năng cân tối đa: 510g

- Độ chính xác: 0.01g

- Độ lặp lại: 0.01g

- Độ tuyến tính: ±0.01g

- Thời gian ổn định: 3 giây.

- Đơn vị: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni....

- Chế độ cân: Cân trọng lượng, cân đếm, cân trừ bì, cân %

- Kích thước cân: 19.6 x 9.2 x 32 cm

- Đường kính đĩa cân: 180mm

- Khối lượng cân: 3.3kg

- Nhiệt độ bảo quản: 40o đến 70oC với độ ẩm từ 10% đến 80%

- Nguồn điện: 100-120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz

- Chuẩn cân: chuẩn ngoài bằng quả cân chuẩn cấp chính xác F1