Cân phân tích. Model: PA512C

Nhà sản xuất Ohaus - Trung Quốc

Thông số kỹ thuật: 

- Khả năng cân tối đa: 510g

- Độ chính xác: 10-2g

- Độ lặp lại: 0.01g 

- Độ tuyến tính: ±0.02g

- Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan

- Nguồn điện: 100-120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz

- Thời gian ổn định: 3giây

- Chuẩn cân: chuẩn ngoài bằng quả cân chuẩn cấp chính xác F1

- Kích thước đĩa cân: Ø18cm

- Kích thước tổng thể: 19.6x9.2x32.7cm

- Khối lượng cân: 3.3kg

- Cân bao gồm adapter

- Sách hướng dẫn sử dụng .