Card mạng loại Gigabit PCI Express. Model: TG-3468

Nhà sản xuất TP-Link - Trung Quôc

- Bộ chuyển đổi PCIe tốc độ 10/100/1000 Mbps
- Giao diện PCIe chuẩn 32 bit, tiết kiệm không gian
- Mở máy từ xa, thuận tiện để quản lý LAN rộng khắp hơn