Module quang chế độ đơn. Model: TL-SM311LS

Nhà sản xuất TP-Link - Trung Quôc

- Mô-đun MiniGBIC chế độ đơn
- Tương thích với các dòng T3700G-28TQ, TL-SG5412F, TL-SG5428, TL-SL5428E, TL-SG3210, TL-SG3216, TL-SG3424, TL-SG3424P, TL-SL3428, TL-SL3452, TL-SG2210P, TL-SG2216, TL-SG2424, TL-SG2424P, TL-SG2452, TL-SL2210, TL-SL2218, TL-SL2428, TL-SL2452 và MC220L