Module quang. Model: LACGSX

Nhà sản xuất LinkSys - Hoa Kỳ

- 1 kết nối cáp Gigabit Ethernet
- Dễ dàng cài đặt và cắm và chạy
- Hot swappable