Module quang SFP theo hướng hai chiều VDM. Model: TL-SM321A

Nhà sản xuất TP-Link - Trung Quôc

- Mô-đun SFP theo hướng hai chiều WDM
- Hỗ trợ công nghệ Bi-Directional WDM, sử dụng một sợi đơn, tiết kiệm chi phí