Thiết bị lọc gắn kèm quạt thổi. Phụ kiện tủ Esco - Singapore

Nhà sản xuất Esco - Singapore

Thiết bị lọc gắn kèm quạt thổi là phụ kiện của tủ nuôi cấy sinh học.

Hãng sản xuất; Esco- Singpore. Xuất sứ: Philipine

Model: EFU-32G-BH-1