Trà shan tuyết công phu độ khoa. Model: 1TRA-G0200

Nhà sản xuất Hà Giang - Việt Nam

Chỉ tiêu số liệu:
-Tổng số bào tử NM: 2×10.
-Hàm lượng tro không tan trong axit HCL:0,01%.
-Hàm lượng ta min: 29,0%.
-Hàm lượng chì: 0,33%.
-Hàm lượng tro: 5,04%.
-Độ ẩm: 1,10%.
XNCB số 01/2016/XNCB.