Trà shan tuyết công phu độ khoa. Model: 1TRA-H0200

Nhà sản xuất Hà Giang - Việt Nam

Thành phần dinh dưỡng:
-Hàm lượng Tanin: 34,55%.
-Hàm lượng Cafein: 3,34%.
-Hàm lượng tro tổng số: 5,09%.
-Hàm lượng tạp chất lạ: 0,009%.
-Hàm lượng tro không tan trong axits:0,1%.
-Hàm lượng tạp chất sắt: 0%.
-Độ ẩm : 4,3 %.