USB 2.0 MFP và lưu trữ máy chủ. Model: TL-PS310U

Nhà sản xuất TP-Link - Trung Quôc

- Khả năng tương thích tuyệt vời: Tương thích với hầu hết các thiết bị USB trên thị trường
- Dễ sử dụng: Cài đặt dễ dàng với chương trình cài đặt đơn giản bằng một cái cú click chuột
- Mở rộng ứng dụng: Có thể chia sẻ đến 4 USB bằng cách kết nối một hub USB