Máy chiết xơ lạnh - COEX---- None ----Asimco_1VEL-F30520204

Máy chiết xơ lạnh - COEX

0 ₫

Tồn kho: Hết hàng

Xem nhanh

Máy chiết xơ lạnh hãng Velp COEX sẽ làm giảm chǻt béo sơ bộ trong må̃u và được sử dụng chung với máy chiết xơ thô Fiwe3/ Fiwe6 hãng Velp.

Hỏi & Đáp


Not cacheable