Bộ phân hủy Enzyme -GDE---- None ----Asimco_1VEL-SA30400209

Bộ phân hủy Enzyme -GDE

0 ₫

Tồn kho: Hết hàng

Xem nhanh

Đåy là phương pháp phån hủy enzyme  để phån tích chất xơ bằng cách nung nóng enzyme

Hỏi & Đáp


Not cacheable