Máy khuấy với nút vặt điều khiển - FC6S---- None ----Asimco_1VEL-F105A0112

Máy khuấy với nút vặt điều khiển - FC6S

0 ₫

Tồn kho: Hết hàng

Xem nhanh


Máy khuấy jartest dùng để thử nghiệm thí điểm xử lí nước thải quy mô phòng thí nghiệm.
Người sử dụng chọn các loại hoá chất đông tụ tại các giá trị pH khác nhau với muc đích làm đông tụ các thành phần lơ lửng trong nước và sự ô nhiễm được xác định từ kết quả kiểm tra.
Máy khuấy jartest giúp người dùng xác định số tiền phải xử lý hóa chất, cải thiện hiệu suất của nhà máy xử lí nước thải.
Máy khuấy Jartest cũng ứng dụng kiểm tra các kim loại nặng trong nước thải bằng cách hoà tan bằng axit acetic hoặc CO2 bão hoà trong nước trước khi thải ra môi trường.

Hỏi & Đáp


Not cacheable