Máy trộn - ROTAX 6.8---- None ----Asimco_1VEL-F10600118

Máy trộn - ROTAX 6.8

0 ₫

Tồn kho: Hết hàng

Xem nhanh

Máy trộn đảo mẫu Rotax 6.8 của hãng Velp là thiết bị  được sử dụng để đảo trộn mẫu theo yêu cầu của thí nghiệm. Máy trộn đảo mẫu Rotax 6.8 được thiết kế để đánh giá khả năng hòa tan của các chất thải ô nhiễm, bùn, trầm tích và chất thải rắn trong nước. Thiết bị môi trường này không những được sử dụng trong phòng thí nghiệm công nghệ môi trường mà còn được sử dụng trong nhiều phòng thí nghiệm khác.

Hỏi & Đáp


Not cacheable