Hệ thống khoáng hóa xác định hàm lượng kim loại nặng - TMD 6---- None ----Asimco_1VEL-F107C0146

Hệ thống khoáng hóa xác định hàm lượng kim loại nặng - TMD 6

0 ₫

Tồn kho: Hết hàng

Xem nhanh

Giới thiệu hệ thống xác định dấu vết kim loại nặng TMD 6 Velp:
– Các rủi ro môi trường có thể gåy ra bởi độc tính của các dấu vết kim loại.
– Các độc chất này có thể gåy hại cho người, sinh vật thông qua chuỗi thức ăn (tích lũy sinh học, khuếch đại sinh học).
– Là thiết bị lý tưởng để kiểm soát sự hiện diện dấu vết kim loại trong các bùn thải của các hệ thống xử lý nước thải.

Hỏi & Đáp


Not cacheable